Finsa MDF - FSC® Certified Standard Grade MDF

Manufacturer Thickness (mm) Length (mm) Width (mm)
Finsa 2 2440 1220
Finsa 12 3660 1830
Finsa 18 3660 1830
Finsa 25 3660 1830
Finsa 45 3050 1220
Finsa 50 2440 1220
Finsa 50 3050 1220

Finsa MDF - PEFC™ Certified Standard Grade MDF